Tervetuloa Datan hyödyntämisen koulutuskokonaisuuteen!

Koulutus on suunnattu Kanta-Hämeen yrittäjille. Tarvitset mukaan oman kannettavan, perustuntemuksen tietokoneiden käytöstä (esim. MS Office) ja intoa oppia miten erilaisia tietovarantoja voidaan hyödyntää yritystoiminnassa. Hyödynnämme avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koulutuksen aikana ja samalla kerromme avoimen datan periaatteista ja yhteiskehittämisen eduista.

Koulutuspäivät ovat omia kokonaisuuksiaan ja voit osallistua kaikkiin tai valita yksittäisen mielenkiintoisen koulutuspäivän. Huomioi tällöin koulutuspäivän osaamisvaatimukset. Koulutukset järjestetään Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa. Kaikkiin koulutuksiin kuuluu lisätietopaketti, jonka sisältöjä voi itse opiskella myöhemmin.

Kouluttajina toimivat Gispo Oy:n kouluttajat FM Sanna Jokela ja FM Topi Tjukanov.

21.5.2019 Dataa monessa muodossa

Klo 09-16:00, Hämeenlinna, Visamäki
Ennakkovaatimukset: perustaidot tietokoneiden käytöstä.

 • Data ja koodaaminen, mitä minun pitäisi tietää tästä kaikesta?
 • Avoimen datan periaatteet
 • Lisensointikysymykset
 • Henkilötiedot ja tietoturva
 • Erilaiset tiedostomuodot ja työkalut niiden hyödyntämiseen
 • Paikkatiedon perusteet
 • Oman yrityksen tietojen päivitys ja näkyvyyden lisääminen
 • Oman yrityksen tietojen hyödyntäminen päivittäisessä työssä

28.5. Käytännön esimerkeillä kiinni dataan

Klo 09-16:00, Hämeenlinna, Visamäki
Ennakkovaatimukset: taulukkolaskentaohjelmiston perusteet, kokemusta erilaisten taulukkotietojen käsittelystä ja hakukoneiden käytöstä. Ei tarvetta aiemmalle osaamiselle tietokantojen tai rajapintojen osalta.

 • Suomalaiset ja kansainväliset tietolähteet ja niiden hankinta
 • Rajapintojen perusteet ja käyttö
 • Paikkatietorajapinnan käyttöönotto
 • Tietokantojen perusteet ja hakuja kantaan

4.6. Visualisoidaan tietoa

Klo 09-16:00, Hämeenlinna, Visamäki
Ennakkovaatimukset: taulukkolaskentaohjelmiston perusteet, kokemusta erilaisten taulukkotietojen käsittelystä.

 • Datan käsittelyn perusteet ja harjoittelua taulukkolaskentaohjelmistolla
 • Tiedon laatu ja ominaisuustiedot sekä tietojen muokkaus ennen käyttöä
 • Tiedon visualisoinnin mahdollisuudet ja työkalut
 • Itse tuotetun taulukkomuotoisen tiedon käsittely ja visualisointi
 • Karttajulkaisun teko oman yrityksen sivuille

12.6. Tieto liiketoiminnassa

Klo 09-16:00, Hämeenlinna, Visamäki
Ennakkovaatimukset: on osallistunut 3. koulutuspäivään tai omaa syvällisempää kokemusta tiedon käsittelystä (tiedon luokittelu, aineistojen käsittely ja siivoaminen).

 • Tietojen yhdistelyn kautta uutta informaatiota
 • GDPR lyhyesti ja asiakastietojen käsittely
 • Projektinhallinnan työkaluista esimerkkejä
 • Sovellusten hankinnan pääperiaateet ja mitä sen jälkeen
 • Oman yrityksen tietojen käsittely ja  visualisointi

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/42917F798D2D9E7E.par

Vielä ehdit mukaan!
Täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä, mukaan mahtuu ensimmäiset 20 yritystä. Koulutukseen osallistuville yrityksille toimitetaan lisätiedot heti ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitseKoulutuksen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulun AvoinHäme-hanke.

Valmennusohjelmassa tehdään tutkimusta, jossa kerätään aineistoa myös osallistuvista yrityksistä. Yrityskohtaisia tietoja käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Tutkimuksen aineistoa käsitellään yritysryhmäkohtaisesti eikä tietoja voi yhdistää mihinkään yksittäiseen yritykseen.

Valmennukseen osallistuvilta yrityksiltä pyydetään de Minimis –tukiselvitys (lyhyt selvitys viimeisen kolmen vuoden aikana saaduista EU-tuista). Tukiselvitys on edellytys koulutukseen osallistumiselle ja se tulee olla toimitettuna ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Saat tukiselvityslomakkeen ilmoittautumisen jälkeen.

​Lisätietoja valmennuksesta:
Minna Tarkkala, minna.tarkkala@hamk.fi
p. 050 465 6831