HANKKEEN TIEDOT

Hankkeen kesto:

1.5.2017 – 31.10.2019

kohderyhmä:

Erityisesti matkailun ja tapahtumatuonnon, liikenteen ja logistiikan sekä biotalouden toimialojen yritykset.

Kaupungit, kunnat, elinkeino- ja kehitysyhtiöt sekä muut julkiset organisaatiot.

TOIMINTA-alue:

Kanta-Häme

PÄÄrahoittaja:

Hämeen liitto/Uudenmaan liitto (EAKR)

kokonaisrahoitus:

291 800 €

Kuntarahoittajat:

Hämeenlinna, Riihimäki ja Forssa

HANKKEEN KUVAUS

Tavoitteena yhteistyöverkostojen aktivointi sekä tietoisuuden ja osaamisen lisääminen

Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä on tarkoituksena lisätä avoimen datan tietoisuutta ja osaamista Kanta-Hämeen yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa. Tavoitteena on luoda edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa. 

Yhtenä edellytyksenä avoimen datan hyödyntämiselle on luoda aktiivinen yhteistyöverkosto. Hankkeessa aktivoidaan alueen toimijoita Kanta-Hämeessä sekä luodaan yhteyksiä muihin kansallisiin ja alueellisiin toimijoihin. 

Hyötyjä ja mahdollisuuksia esitellään ja testataan esimerkkien, pilottien ja erilaisten kokeiluiden avulla. Avoimesta datasta tuotetaan uutta tietoa, joka tulee olemaan kaikkien saatavilla. Tavoitteena on myös, että hankkeen avulla Kanta-Hämeen avoimen datan tarjontaa saadaan lisättyä.

Hankkeen kohderyhmät

Kohderyhminä AvoinHäme -hankkeella ovat Kanta-Hämeen yritykset ja julkiset organisaatiot. Painopistetoimialoiksi on määritelty matkailun ja tapahtumatuotannon, liikenteen ja logistiikan sekä biotalouden toimialat. Painopistetoimialoista huolimatta toimintaa järjestetään kaikille avoimesta datasta kiinnostuneille toimijoille.

hankkeen jälkeen alueella muuttuneet toimintatavat

Hankkeen pyrkimyksenä on, että Kanta-Hämeen julkiset organisaatiot avaavat tietovarantojaan alueen yritysten hyödynnettäväksi. Osaamista ja tietoisuutta kasvattamalla sekä alueellista yhteistyötä lisäämällä  yritykset voisivat hyödyntää avointa dataa liiketoiminnassaan. Näin Kanta-Hämeeseen syntyy uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle tai nykyisten palveluiden ja tuotteiden kehittämiselle.

Ohjausryhmä

Teemu ropponen

Open Knowledge Finland Ry

Veikka Pirhonen

Siemens Osakeyhtiö

Minna takala

Hämeen liitto

Ismo hannula

Hämeenlinnan kaupunki

Hannu-heikki saarinen

Forssan Yrityskehitys Oy

Juha paaso

Verkatehdas Oy

Titta tapiola

Luonnonvarakeskus